ENGLISH

Ideen om å gjennomføre en jordomseiling ble født sommeren 2000. Siden har vi jobbet aktivt og målrettet med ideen vår, og utviklet den til en plan, som nå har blitt et prosjekt som skal realiseres i august til neste år (2006). Jordomseilingen er ventet å ta minst tre år, og vil være hovedbeskjeftigelse for oss begge to i perioden den pågår.
I høst kjøpte vi en Hero 101 (34 fot). Båten er en velprøvd havseiler med langturutstyr. Nå vil vi gå i gang med de praktiske forberedelsene og øvelsene som skal til for å gjøre klart til jordomseiling med avreise i siste halvdel av august 2006. Det er i tillegg nødvendig å gjøre en del tilpasninger og oppgraderinger på båten.

Jordomseilingen vil vare i minst tre år, og foreløpig hjemkomstdato er satt til slutten av oktober 2009. Dette, samt den detaljerte reiseruten er imidlertid hundre prosent fleksible, og kan og vil bli gjenstand for endringer underveis. Dette har ikke minst med værforhold og avstander å gjøre.

Både avreise og ankomst vil skje fra Røst i Lofoten. Dette vil altså være et rent nordnorsk, nordlandsk, ”Røstsk” prosjekt. Vi vil i løpet av turen sette sammen flere multimedia lysbildeshow for videokanon med foredrag, musikk og videosnutter, som vi håper å reise rundt i Nordland og Norge og opptre med, både underveis på turen, og etterpå. Sponsorer og deres kunder / forretningsforbindelser har selvsagt førsteprioritet. I tillegg vil vi drifte internettsiden vår, www.underveis.net der vi skal publisere bilder, artikler, logg, betraktninger og dagbok. Vi satser på daglige oppdateringer. Vi skal i tillegg ha minst et webkamera ombord. På denne internettsiden skal vi også ha plass for sponsorlogoer og sponsorpresentasjoner som vi vil forsøke å selge til alle interesserte.

Vi håper å få med oss 4-5 hovedsamarbeidspartnere. I tillegg vil vi ha med oss et utall sponsorer og samarbeidspartnere med alt fra dykker- og kamerautstyr til ris, stridsrasjoner, tau, smøreolje og instrumenter.

Markedsføringspotensialet for sponsorer vil være meget betydelig og vare i mange år, også etter at selve turen er avsluttet i 2009/2010, ikke minst ved denne internettsiden, som vi planlegger å drifte til ”evig tid”.

Dette betyr ikke at man vil måtte vente på markedsførsingseffekten, tvert i mot. Vi vil selvsagt bruke alle våre kontakter og all erfaring for å skaffe oss maksimalt med presseomtale i alle mulige medier og fora fra Dag 1, i tillegg til alt det vi vil produsere selv av omtale, artikler og reisebrev.

Sponsorer, partnere og annonsører hos oss vil således meget hurtig kunne veksle inn sin innsats i respons fra publikum.

Når alt dette er sagt, vil vi få understreke at ”S/Y Underveis” vil være et nullprosjekt fra vår side. Vi har ingen forventninger, og heller ikke noe mål om å tjene penger på dette. Drivkraften, bortsett fra selve turen og opplevelsen, er de profesjonelle og praktiske utfordringene vi vil støte på som journalist og grafisk formgiver, samt det å ha realisert en eventyrlig drøm som har ligget til modning i mange år.

Hovedrollen i prosjektet har denne damen som vi selvfølgelig har gitt navnet "S/Y UNDERVEIS"

Samlet tentativt budsjett:

Det er selvsagt vanskelig å lage et helt nøyaktig budsjett over et slikt prosjekt. Men vi har tatt utgangspunkt i egen livserfaring, budsjettene til andre, tilsvarende seileprosjekter, og deretter tilpasset dem til vår modell. Vårt budsjett bør dermed kunne sies å være relativt realistisk. En av de største utgiftspostene er drift og vedlikehold av båten. Dette har vi tatt høyde for, i tillegg til at vi som sagt er i dialog med sponsorer og samarbeidspartnere for å kunne skaffe rimelige og gode reservedeler, samt ekstern kompetanse til reparasjoner der det måtte trenges.

Budsjettet i sin helhet kan ses og lastes ned som PDF-fil her.

Rune Ellingsen (f.03.01.1974) er utdannet journalist, og vokste også opp på Røst. Han har akkurat startet på en mastergrad i internasjonale relasjoner, og vil ha studiet og jordomseilingsprosjektet som hovedgeskjeft de neste årene. Han ble først kjent i media for noen år siden, først som presseoffiser i den norske infanteribataljonen i Kosovo, deretter bl.a. som studentavisredaktør ved Høgskolen i Bodø. Rune har besøkt rundt 25 land i sitt virke som journalist.
Finn Olav Olsen (f. 09.06.1972) er utdannet grafisk formgiver, og oppvokst på Røst. For tiden arbeider han i familiens reiselivsbedrift på Kårøy, en jobb som er sesongbetont og fleksibel. Han er primus motor i Sirkus Utrøst, et av de mest populære og medieomtalte kulturtilbudene på Røst siden starten i 1998. Sirkuset har blant annet deltatt på Ungdommens kulturmønstring, og en lang rekke andre arrangementer.

Sponsorer:
Samarbeidspartnere
Bidragsytere
Hjemmehavn
RØST
Gjestebok
Reiserute
Prosjektet
Bilder
Kontakt oss
Linker
Båten
Media om oss
Sponsorer
Om oss